NFS, Network File System yani Ag Dosya Sistemidir. Kisaca ag uzerinden dosyalara fiziksel olarak erisiyormusuz gibi dusunebilirsiniz.

Sunucu Ip adresi : 192.168.1.61
Istemci Ip adresi : 192.168.1.62

1. Sunucu islemleri

# NFS server yuklenmesi
apt-get install nfs-kernel-server -y
# Exports dosyasi hangi klasore nerden ve nasil izinler verecegimizi belirler
# 192.168.1.62 istemcisi sadece /var/www/fotograflar klasorune erissin ve sadece okuma yapabilsin.
vim /etc/exports

/var/www/fotograflar 192.168.1.62/32(ro,no_root_squash,no_subtree_check)

# NFS yeniden baslatilir.

/etc/init.d/nfs-kernel-server restart

2. Istemci islemleri

# NFS yuklenir
apt-get install -y nfs-common

# Acilista otomatik baglama icin fstab dosyasina yazilir. (10.10.1.61 nfs sunucu ip adresidir)

vim /etc/fstab

192.168.1.61:/var/www/fotograflar /home/www/muratws/fotograflar nfs ro,async,hard,intr 0 0

# Asagidaki komut ile /home/www/muratws/fotograflar klasorune mount islemi yapilir.
mount /home/www/muratws/fotograflar

 

Yapilandirma secenekleri

rw = dosya sistemine yazma/okuma izni verilir.
ro = dosya sistemine okuma izni verilir.
no_root_squash = istemci, sunucu root haklarinin aynisina sahip olur.
no_subtree_check = alt klasor kontrolunu devre disi birakir. Yani alt dizinler istemci tarafinda listelenmez.
sync = Istemcinin yazma islemi bittiginde veriler diske yazilmaya baslar. Bu secenek aktif iken veri kaybi minimize edilir.