Press enter to see results or esc to cancel.

NFS Server ve Client Yapilandirmasi

NFS, Network File System yani Ag Dosya Sistemidir. Kisaca ag uzerinden dosyalara fiziksel olarak erisiyormusuz gibi dusunebilirsiniz.

Sunucu Ip adresi : 192.168.1.61
Istemci Ip adresi : 192.168.1.62

1. Sunucu islemleri

# NFS server yuklenmesi
apt-get install nfs-kernel-server -y
# Exports dosyasi hangi klasore nerden ve nasil izinler verecegimizi belirler
# 192.168.1.62 istemcisi sadece /var/www/fotograflar klasorune erissin ve sadece okuma yapabilsin.
vim /etc/exports

/var/www/fotograflar 192.168.1.62/32(ro,no_root_squash,no_subtree_check)

# NFS yeniden baslatilir.

/etc/init.d/nfs-kernel-server restart

2. Istemci islemleri

# NFS yuklenir
apt-get install -y nfs-common

# Acilista otomatik baglama icin fstab dosyasina yazilir. (10.10.1.61 nfs sunucu ip adresidir)

vim /etc/fstab

192.168.1.61:/var/www/fotograflar /home/www/muratws/fotograflar nfs ro,async,hard,intr 0 0

# Asagidaki komut ile /home/www/muratws/fotograflar klasorune mount islemi yapilir.
mount /home/www/muratws/fotograflar

 

Yapilandirma secenekleri

rw = dosya sistemine yazma/okuma izni verilir.
ro = dosya sistemine okuma izni verilir.
no_root_squash = istemci, sunucu root haklarinin aynisina sahip olur.
no_subtree_check = alt klasor kontrolunu devre disi birakir. Yani alt dizinler istemci tarafinda listelenmez.
sync = Istemcinin yazma islemi bittiginde veriler diske yazilmaya baslar. Bu secenek aktif iken veri kaybi minimize edilir.