Press enter to see results or esc to cancel.

Mysql veritabanini onarmak

Mysql ‘de hasar gormus tablolariniz varsa,

mysqlcheck -r database_adi -uroot -psifre

NOT : Tum tablolalari arastirir ve bozuk olanlari onarir.

Murat.