Press enter to see results or esc to cancel.

Konsoldan wan ip adresini bulmak

Bunun icin curl paketine ihtiyac duyulmaktadir.

apt-get install curl

yum -y install curl

fw:~# curl -s http://whatismyip.org/

85.xx.xxx.xx

fw:~#

sevgiyle.