Press enter to see results or esc to cancel.

Juniper SSG Konsol zaman asimini kapatmak

Juniper ssg modeline konsol portu ile baglanmissaniz her 3 dakikada bir sizi logout yapacaktir. Bu durumu istemiyorsaniz ,

SSG140-> set console timeout 0

komutlunu uygulamaniz yeterlidir.

Sevgiyle.