Press enter to see results or esc to cancel.

isletim sistemi bilgileri

Yabanci bir server ile karsi karsiya kaldiniz, hemen isletim sistemi ve gerekli bilgileri asagidaki komut ile ogrenebilirsiniz.

[root@murat ~]# cat /proc/version
Linux version 2.6.22.1-27.fc7 (kojibuilder@xenbuilder2.fedora.redhat.com) (gcc version 4.1.2 20070502 (Red Hat 4.1.2-12)) #1 SMP Tue Jul 17 17:13:26 EDT 2007
[root@murat ~]#