Press enter to see results or esc to cancel.

IPv6 getaddrinfo ‘fw.local’ error: Name or service not known

Proftp kurmus ve yeniden baslatirken basliktaki gibi hata aliyor ve caninizi sıkıyorsa,

vim /etc/hosts dosyasini acip,

::1     ip6-localhost ip6-loopback satirina hostname adinizi eklemeniz kafi olacaktir.

Ornek :

::1     ip6-localhost ip6-loopback fw.local

Sevgiyle.