iki klavye dili kullanmak

Hem ingilizce hem de türkçe klavyeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunları belirlediğiniz tuşlara kısayol olarak eklemek mümkün.

vim /etc/X11/xorg.conf dosyasında Keyboard Section altına Option      “XkbOptions” “grp:shift_toggle,caps:shift” değişikliğini yapmanız yeterli olacaktır.

örnek conf ;

# keyboard added by rhpxl
Identifier  “Keyboard0”
Driver      “kbd”
Option      “XkbModel” “pc105”
Option      “XkbLayout” “us,tr”
Option      “XkbOptions” “grp:shift_toggle,caps:shift”
EndSection

Kaynak : belgeler.org

sevgiler.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.