Press enter to see results or esc to cancel.

hızlı bir şekilde klayve dilini değiştirmek

Konsol aracılığı ile hızlı bir şekilde klavye dilleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunun için,

[root@fedora ~]# setxkbmap us

[root@fedora ~]# setxkbmap tr