Press enter to see results or esc to cancel.

.gz uzantılı dosyaları görüntülemek

zgrep, zcat ve vim kullanabilirsiniz.

gw:~# zgrep “murat@” /var/log/mail.log.204.gz
gw:~# zcat /var/log/mail.log.202.gz