READING

.gz uzantılı dosyaları görüntülemek

.gz uzantılı dosyaları görüntülemek

zgrep, zcat ve vim kullanabilirsiniz.

gw:~# zgrep “murat@” /var/log/mail.log.204.gz
gw:~# zcat /var/log/mail.log.202.gz


Your email address will not be published. Required fields are marked *