zgrep, zcat ve vim kullanabilirsiniz.

gw:~# zgrep “murat@” /var/log/mail.log.204.gz
gw:~# zcat /var/log/mail.log.202.gz