Press enter to see results or esc to cancel.

Gecerli editoru degistirmek,

set | grep -i EDITOR

ciktisindan varsayilan editorunuzu edinebilirsiniz.

export EDITOR=/usr/bin/vim

ile varsayilan editoru vim yapabilirsiniz.

Sevgiyle.