Press enter to see results or esc to cancel.

fschk auto start

Bunun icin yapmaniz gereken,

shutdown -F -r now # Yeniden baslatir ve otomatik olarak fschk calistirilir.

shutdown -F -h now # Sistem halt edilir yeniden acildiginda otomatik olarak calistirilir.