/etc/ dizini altinda murat gecen dosyalarin adlarini listeyebilirsiniz.

find /etc/ -exec grep -q “murat” ‘{}’ \; -print