Press enter to see results or esc to cancel.

dizinlerin topluca haklarini degistirmek

cd /home/murat/test

find . -type d -exec chmod 777 {} \;

-type d : dizin oldugunu soyluyorsunuz

. : o anki bulunmus oldugunuz dizin

-exec chmod : chmod komutunu kullandiginizi soyluyorsunuz.

Sevgiyle 🙂