Press enter to see results or esc to cancel.

Debian Sarge icin APT source.list

Debian Sarge için apt deposu aşağıdaki gibidir. Daha fazla bilgi için [1] adrese bakabilirsiniz.

vim /etc/apt/source.list

deb http://archive.debian.org/debian/ sarge contrib main non-free

[1]http://www.debian.org/distrib/archive.en.html