Press enter to see results or esc to cancel.

Apache Ldap Auth

Apache ‘de Ldap Auth modulu aktif edilir

a2enmod authnz_ldap

Aktif olmasi icin /etc/init.d/apache2 restart

vim /etc/apache2/http.conf icine girilir ve asagidaki satirlar eklenir (tips: unutmayiniz kendi ayarlariniza gore degisiklikleri yapacaksiniz, bu sadece ornek bir conf ‘dur.)

<Directory /var/www/murat.ws/>
AuthType Basic
AuthName “Login”
AuthBasicProvider ldap
AuthzLDAPAuthoritative on
AuthLDAPURL ldap://murat.ws:389/o=domains,dc=murat,dc=ws?mail
AuthLDAPBindDN “cn=murat,dc=murat,dc=ws”
AuthLDAPBindPassword ghfdsbbu66hj64332fcnkdaz
require ldap-user murat@murat.ws
</Directory>

kaydedip ciktiktan sonra apache tekrar restart edilir.

Sevgiler.