Press enter to see results or esc to cancel.

Amavis+Dkim yapılandırması

Merhaba, bu yazıda amavis  + dkim tanımlaması nasıl yapılır onu anlatacağım.

  1. mkdir /etc/dkim
  2. amavisd-new genrsa yenialanadi.com.pem
  3. chmod 600 /etc/dkim/
  4. chown -R amavis /etc/dkim
  5. vim /etc/amavis/conf.d/50-user dosyası açılır ve aşağidaki değişiklikler kendi ayarlarınıza göre yapılır.

dkim_key(“yenialanadi.com”, “default”, “/etc/dkim/yenialanadi.com.pem”);
@dkim_signature_options_bysender_maps = ( {
“yenialanadi.com” => { d => “yenialanadi.com”, a => ‘rsa-sha256’, ttl => 10*24*3600 },
‘.’ => { a => ‘rsa-sha256’, c => ‘relaxed/simple’, ttl => 30*24*3600 },
} );
$enable_dkim_verification = 1; # enable DKIM signatures verification
$enable_dkim_signing = 1; # load DKIM signing code, keys defined by dkim_key

6. amavisd-new showkeys komutu çalıştırılarak bind ‘a dns kaydı girilir ve bind servisi yeniden başlatılır.

; key#1 1024 bits, i=default, d=yenialanadi.com, /etc/dkim/yenialanadi.com.pem
default._domainkey.yenialanadi.com. 3600 TXT (
“v=DKIM1; p=”
“MIGfMA0GCSqGSIb3EBAQUAA4GNADCBiQKBzMpWtrPdmzPSjHJ1bNUGkYHol”
“WjlqgC/O2hlnFZNd+81SeFcPUTLW3w3L56Bi5oMiqSOdJEskZ/aJ”
“MQhCfKo32M7mwkRNRMbjKYsxe9aDHec/hsXAb/mvePaK3I3wB”
“dzygha9Gwf4F4jp5YQQAB”)

Temizlenmiş hali :

default._domainkey.duyuru.mmo.org.tr. IN TXT “v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3EBAQUAA4GNADCBiQKBzMpWtrPdmzPSjHJ1bNUGkYHolWjlqgC/O2hlnFZNd+81SeFcPUTLW3w3L56Bi5oMiqSOdJEskZ/aJMQhCfKo32M7mwkRNRMbjKYsxe9aDHec/hsXAb/mvePaK3I3wBdzygha9Gwf4F4jp5YQQAB”

7. /etc/init.d/amavis restart

8. amavisd-new testkeys komutuyla test işlemi yapılır. Eğer pass çıktısı alıyorsanız normal olarak çalışıyordur.
TESTING#1yenialanadi.com: default._domainkey.yenialanadi.com => pass

Not : Eğer amavisd-new testkeys çıktısında invalid (public key: not available) hatası alıyorsanız dns için biraz beklemeniz gerekmektedir. Eğer halen sonuç alamadıysanız konfigurasyonu tekrar elden geçirmenizde fayda var.