READING

Amavis+Dkim yapılandırması

Amavis+Dkim yapılandırması

Merhaba, bu yazıda amavis  + dkim tanımlaması nasıl yapılır onu anlatacağım.

  1. mkdir /etc/dkim
  2. amavisd-new genrsa yenialanadi.com.pem
  3. chmod 600 /etc/dkim/
  4. chown -R amavis /etc/dkim
  5. vim /etc/amavis/conf.d/50-user dosyası açılır ve aşağidaki değişiklikler kendi ayarlarınıza göre yapılır.

dkim_key(“yenialanadi.com”, “default”, “/etc/dkim/yenialanadi.com.pem”);
@dkim_signature_options_bysender_maps = ( {
“yenialanadi.com” => { d => “yenialanadi.com”, a => ‘rsa-sha256’, ttl => 10*24*3600 },
‘.’ => { a => ‘rsa-sha256’, c => ‘relaxed/simple’, ttl => 30*24*3600 },
} );
$enable_dkim_verification = 1; # enable DKIM signatures verification
$enable_dkim_signing = 1; # load DKIM signing code, keys defined by dkim_key

6. amavisd-new showkeys komutu çalıştırılarak bind ‘a dns kaydı girilir ve bind servisi yeniden başlatılır.

; key#1 1024 bits, i=default, d=yenialanadi.com, /etc/dkim/yenialanadi.com.pem
default._domainkey.yenialanadi.com. 3600 TXT (
“v=DKIM1; p=”
“MIGfMA0GCSqGSIb3EBAQUAA4GNADCBiQKBzMpWtrPdmzPSjHJ1bNUGkYHol”
“WjlqgC/O2hlnFZNd+81SeFcPUTLW3w3L56Bi5oMiqSOdJEskZ/aJ”
“MQhCfKo32M7mwkRNRMbjKYsxe9aDHec/hsXAb/mvePaK3I3wB”
“dzygha9Gwf4F4jp5YQQAB”)

Temizlenmiş hali :

default._domainkey.duyuru.mmo.org.tr. IN TXT “v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3EBAQUAA4GNADCBiQKBzMpWtrPdmzPSjHJ1bNUGkYHolWjlqgC/O2hlnFZNd+81SeFcPUTLW3w3L56Bi5oMiqSOdJEskZ/aJMQhCfKo32M7mwkRNRMbjKYsxe9aDHec/hsXAb/mvePaK3I3wBdzygha9Gwf4F4jp5YQQAB”

7. /etc/init.d/amavis restart

8. amavisd-new testkeys komutuyla test işlemi yapılır. Eğer pass çıktısı alıyorsanız normal olarak çalışıyordur.
TESTING#1yenialanadi.com: default._domainkey.yenialanadi.com => pass

Not : Eğer amavisd-new testkeys çıktısında invalid (public key: not available) hatası alıyorsanız dns için biraz beklemeniz gerekmektedir. Eğer halen sonuç alamadıysanız konfigurasyonu tekrar elden geçirmenizde fayda var.


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.