touch komutu

touch komutu var olan dosyanın zaman damgasını değiştirir, dosya yoksa yeni bir boş dosya oluşturur. Kullanımı : touch deneme.txt Sadece modify time değistirmek istiyorsak -m parametresiyle kullanırız. touch -m deneme.txt stat deneme.txt komutu ile baktığımız da modify satırının değiştiğini görebilirsiniz. Örnek Çıktı: root@node2:~# touch deneme.txt root@node2:~# stat deneme.txt File: deneme.txt Size: 0 Blocks: 0 IO …

Continue reading