Linux

NFS Server ve Client Yapilandirmasi

NFS, Network File System yani Ag Dosya Sistemidir. Kisaca ag uzerinden dosyalara fiziksel olarak erisiyormusuz gibi dusunebilirsiniz. Sunucu Ip adresi : 192.168.1.61 Istemci Ip adresi : 192.168.1.62 1. Sunucu islemleri # NFS server yuklenmesi apt-get install nfs-kernel-server -y # Exports dosyasi hangi klasore nerden ve nasil izinler verecegimizi belirler # 192.168.1.62 istemcisi sadece /var/www/fotograflar klasorune erissin ve sadece okuma yapabilsin. vim /etc/exports /var/www/fotograflar 192.168.1.62/32(ro,no_root_squash,no_subtree_check) # NFS yeniden baslatilir. /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 2. Istemci islemleri # NFS yuklenir apt-get install -y nfs-common # Acilista otomatik baglama icin fstab dosyasina yazilir. (10.10.1.61 nfs sunucu ip adresidir) vim /etc/fstab 192.168.1.61:/var/www/fotograflar /home/www/muratws/fotograflar nfs ro,async,hard,intr 0 0 # Asagidaki komut ile /home/www/muratws/fotograflar klasorune mount islemi yapilir. mount /home/www/muratws/fotograflar  

Yapilandirma secenekleri

rw = dosya sistemine yazma/okuma izni verilir. ro = dosya sistemine okuma izni verilir. no_root_squash = istemci, sunucu root haklarinin aynisina sahip olur. no_subtree_check = alt klasor kontrolunu devre disi birakir. Yani alt dizinler istemci tarafinda listelenmez. sync = Istemcinin yazma islemi bittiginde veriler diske yazilmaya baslar. Bu secenek aktif iken veri kaybi minimize edilir.