Apache, Linux

Apache Ldap Auth

Apache 'de Ldap Auth modulu aktif edilir a2enmod authnz_ldap Aktif olmasi icin /etc/init.d/apache2 restart vim /etc/apache2/http.conf icine girilir ve asagidaki satirlar eklenir (tips: unutmayiniz kendi ayarlariniza gore degisiklikleri yapacaksiniz, bu sadece ornek bir conf 'dur.) <Directory /var/www/murat.ws/> AuthType Basic AuthName "Login" AuthBasicProvider ldap AuthzLDAPAuthoritative on AuthLDAPURL ldap://murat.ws:389/o=domains,dc=murat,dc=ws?mail AuthLDAPBindDN "cn=murat,dc=murat,dc=ws" AuthLDAPBindPassword ghfdsbbu66hj64332fcnkdaz require ldap-user murat@murat.ws </Directory> kaydedip ciktiktan sonra apache tekrar restart edilir. Sevgiler.