Kabuk, Linux

cron loglarini aktif etmek

vim /etc/syslog.conf dosyasi icinde bulunan #cron.*                          /var/log/cron.log satirinin basindaki # isaretini kaldirip /etc/init.d/sysklogd restart diyerek tekrar sysklogd 'yi yeniden baslatalim. Artik /var/log/cron.log dosyasinda cron loglarini gorebiliriz.
Kabuk, Linux

grep ile cok satir

grep ile arama yaparken, aradigimiz satirin altindaki veya ustundeki satirlarida bastirmak isteyebiliriz. tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald komutunun ciktisi asagidaki gibi olacaktir. [root@test mail]# tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald EXT3 FS on dm-0, internal journal kjournald starting.  Commit interval 5 seconds EXT3 FS on cciss/c0d0p1, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Kisaca deginmek gerekirse, -B1 ile aranan sozcugun bulundugu satirin bir ustundeki satirida bastir, -A2 ile aranan sozcugun bulundugu satirin iki alt satirinida ekrana bastir demektir.
Genel, Linux

Disk okuma ve yazma hizlarini test etmek

Diskin yazma hizini test etmek; [root@test ~]# dd if=/dev/zero of=of.txt bs=1k count=1000000 1000000+0 records in 1000000+0 records out 1024000000 bytes (1.0 GB) copied, 3.08095 seconds, 332 MB/s Diskin okuma hizini test etmek; [root@test ~]# hdparm -t /dev/cciss/c0d0 /dev/cciss/c0d0: Timing buffered disk reads:  412 MB in  3.01 seconds = 157.06 MB/sec
Cisco

[Cisco]Vlan Port Mirroring

Cisco switchlerde port mirroring yaparak bir porttaki trafigi diger bir porta aynalayabiliriz, peki bunu vlan'lar icinde yapabilir miyiz ? Evet. Asagidaki yapilandirmayi uygulayarak gerceklestirebilirsiniz. Cisco switch'e login olalim. merkez#<strong>configure terminal</strong> merkez(config)#<strong>monitor session 1 source vlan 10 both</strong> #VLAN 10 icin hem gelen hem de giden trafik(both) merkez(config)#<strong>monitor session 1 destination interface gigabitEthernet0/24 </strong>#Artik gelen ve giden trafik <strong>gigabitEthernet0/24 </strong><strong>uzerinde </strong> Not: Yapilmak istenene gore both yerine rx ve tx de kullanilabilir.  Giden trafigi <strong>tx</strong>, gelen trafigi <strong>rx</strong> temsil eder. Not : Vlan 10 yerine Vlan 1-4094 seklinde bir tanim girersek tum vlanlari dinleyebiliriz.
Cisco

[Cisco]Vlan Port Mirroring

Cisco switchlerde port mirroring yaparak bir porttaki trafigi diger bir porta aynalayabiliriz, peki bunu vlan'lar icinde yapabilir miyiz ? Evet. Asagidaki yapilandirmayi uygulayarak gerceklestirebilirsiniz. Cisco switch'e login olalim. merkez#configure terminal merkez(config)#monitor session 1 source vlan 10 both #VLAN 10 icin hem gelen hem de giden trafik(both) merkez(config)#monitor session 1 destination interface gigabitEthernet0/24 #Artik gelen ve giden trafik gigabitEthernet0/24 uzerinde Not: Yapilmak istenene gore both yerine rx ve tx de kullanilabilir.  Giden trafigi tx, gelen trafigi rx temsil eder. Not : Vlan 10 yerine Vlan 1-4094 seklinde bir tanim girersek tum vlanlari dinleyebiliriz.