Zaman Damgası ve Find Komutu

Linux üstünde Access time, modify time ve change time olarak adlandırılan 3 adet zaman damgası vardır. Bu zaman damgalarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. atime = access time > cat, vim, more, less veya diğer araçlarla okuma veya görüntüleme mtime = modify time > vim vb. araçlarla içeriğin düzenlenmesi veya içeriğim değiştirilmesi ctime = change time > …

Continue reading