PyCharm ve git .idea dosyasi

git ile .idea klasorunu disarida birakmak. git rm -rf .idea; git commit -m “delete .idea”; git push; Ek olarak asagidaki de kullanilabilir. git config –global core.excludesfile .gitignore_global gitignore_global dosyasi icerigi: .idea Burasi da guzeldir.[1] [1]https://www.gitignore.io/

Continue reading