Linux altında dosya bölmek

Linux ortamında dosyaları bölmek istediğiniz de yardımınıza “split” koşuyor. Örnek: split -b 2M phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.zip “phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.” Yukarıda yaptığımız işlem, phpmyadmin zip dosyasını 2M ‘lık parçalara bölmekten başka birşey değildir. Bu komutun ls çıktısı: Bölünmüş dosyaları birleştirmek için “cat” komutunu kullanıyoruz. cat phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.a* > pma.zip Sevgiyle.

Continue reading