Postfix ile farklı iplerden eposta göndermek

Postfix 3.0 versiyonuyla gelen randmap özelliği sayesinde her table lookup sorgusundan rasgele bir dönüş gelir. Örneğin 3 adet değeriniz var diyelim ve her sorgulamada bir değer rasgele seçilir. Biz de bu yapıyı kullanarak tek bir sunucu üzerinden ama farklı ip adreslerinden eposta göndereceğiz ve bu sayede bedava eposta hizmeti sunan sistemlerin günlük eposta alma limitlerine …

Continue reading

Zaman Damgası ve Find Komutu

Linux üstünde Access time, modify time ve change time olarak adlandırılan 3 adet zaman damgası vardır. Bu zaman damgalarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. atime = access time > cat, vim, more, less veya diğer araçlarla okuma veya görüntüleme mtime = modify time > vim vb. araçlarla içeriğin düzenlenmesi veya içeriğim değiştirilmesi ctime = change time > …

Continue reading

Python MQTT Subscribe Kodu

import paho.mqtt.client as mqtt def on_connect(client, userdata, flags, rc): if rc == 0: print (“MQTT OK.”) client.subscribe(“sensor/balkon/sicaklik”) client.subscribe(“sensor/balkon/nem”) else: print (rc) def on_message(client, userdata, message): if message.topic == “sensor/balkon/sicaklik”: s1 = str(message.payload.decode(“utf-8”)) print (“Sicaklik :”,s1.split(“.”)[0]) if message.topic == “sensor/balkon/nem”: s2 = str(message.payload.decode(“utf-8”)) print (“Nem :”, s2.split(“.”)[0]) client = mqtt.Client(“Python1”) client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message …

Continue reading