PyCharm ve git .idea dosyasi

0 Comments

git ile .idea klasorunu disarida birakmak. git rm -rf .idea; git commit -m “delete .idea”; git push; Ek olarak asagidaki de kullanilabilir. git config –global core.excludesfile .gitignore_global gitignore_global dosyasi icerigi:…

Continue reading