Koken + Nginx Yapılandırması

0 Comments

## Gzip  port_in_redirect off; gzip on; gzip_static on; gzip_buffers 4 128k; gzip_comp_level 1; gzip_http_version 1.0; gzip_min_length 0; #gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css; gzip_vary on; gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json…

Continue reading

Linux altında dosya bölmek

0 Comments

Linux ortamında dosyaları bölmek istediğiniz de yardımınıza “split” koşuyor. Örnek: split -b 2M phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.zip “phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.” Yukarıda yaptığımız işlem, phpmyadmin zip dosyasını 2M ‘lık parçalara bölmekten başka birşey değildir. Bu komutun…

Continue reading