find örnekleri -1

find /home/murat -iname “*.php” -perm 777 # dosya izinleri 777 olan tum php dosyalarini bul. find /home/murat -iname “*.php” ! perm 777 # dosya izinleri 777 olmayan tum php dosyalarini bul. find /home/murat -type f -perm /a=x # calistirma hakki olan tum dosyalari listele. find /home/murat/ -type d -empty # bos olan dizinleri listele. find …

Continue reading

tcpdump src not port

tcpdump port not port_numarasi seklinde kullanabilirsiniz. tcpdump -i eth0 src port 8080 and port not 22 # 8080. portu dinle ama 22. portu dinleme Daha fazlasi icin; man tcpdump Sevgiyle.

Continue reading