mysql ‘de innodb ‘yi aktif etme

Merhabalar, Ilk once innodb aktif edilmis mi ? yoksa edilmemis mi ? ona bakalim. show engines; ciktisinda InnoDB Support ‘ta NO ibaresi yer aliyorsa innodb ‘yi aktif etmemiz gerekmektedir. mysql -uroot -p mysql> show engines; +————+———+—————————————————————-+————–+——+————+ | Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints | +————+———+—————————————————————-+————–+——+————+ | InnoDB | NO | …

Continue reading