Sed ile coklu degisim

0 Comments

Bir klasor altinda bulunan txt uzantili dosyalarin icinde gecen murat ibarelerini ugur yapar. sed -i ‘s/murat/ugur/g’ *.txt veya find . -name “*.txt” -exec sed -i “s/murat/ugur/g” ‘{}’ \; kullanilabilir. Murat…

Continue reading