squid loglarında gerçek zaman

Squid loglarına bakıldığı zaman tam zamanı göremeyiz. Nedeniyse zamanı milisaniye cinsinden vermesidir. vim /etc/squid/squid.conf dosyasının içine girip, logformat squid  %ts.%03tu %6tr %>a %Ss/%03Hs %<st %rm %ru %un %Sh/%<A %mt satrını aktif edip %ts.%03tu olan satırda bulunan ts ‘yi tl yapıp squid ‘i tekrar başlatın. /etc/init.d/squid restart sevgiler.

Continue reading